Werkgeverstraject

Elke organisatie is gebaat bij gezonde, energieke en fitte werknemers. Elk bedrijf heeft werknemers die een essentiële bijdrage aan productiviteit en de kosten hebben. Met (potentieel) verzuim staan deze factoren direct onder spanning. Als werkgever wordt u geacht goede interventies gericht op hervatting te doen. Naar de Bron is ervan overtuigd dat uitgevallen werknemers zo snel mogelijk geholpen moeten worden, zodat deze zo snel en efficiënt mogelijk weer kunnen re-integreren in het werk. Naar de bron heeft hiervoor een werkgeverstraject ontwikkeld.

Een werknemer wordt ziek op psychische gronden, wat gebeurd er nu?

 • Naar de huisarts / bedrijfsarts, die adviseert om een paar weken rust te nemen;
 • Contact met vrienden en familie, die (goedbedoeld) adviseren om thuis te blijven en afstond tot werk te creëren.
 • Paar weken later is er niets veranderd en komt er een gesprek met een praktijkondersteuner / andere ondersteuner.
 • Twee / drie weken later wordt er verwezen naar een psycholoog (vijf weken verder) en dit is dan al best snel;
 • Wachtlijst van 3 weken tot 2 maanden voordat de behandeling pas opgestart kan worden (dus totaal 8 weken tot 3 maanden). De werknemer blijft tot die tijd in het eigen rondje draaien die tot verzuim heeft gedraaid.
 • Terugkeer naar werk wordt niet als het domein beschouwd van huisartsen en psychologen, die zijn vooral gericht op het verbeteren van het welzijn van hun patiënt.

De vraag is dan ook nog wie de focus legt op de terugkeer van het werk. U als werkgever wordt geacht hiervoor passende interventies te doen. Dit leidt vaak tot net geen passende adviezen van leidinggevende of casemanager. Wie heeft er op dat moment nog zicht op de re-integratie en bewaakt het broze evenwicht tussen onderbelichting en overbelasting? De leidinggevende heeft hierin dus geen controle over het proces wat de werknemer doorloopt om een effectieve terugkeer te kunnen garanderen.

Hierom hebben wij bij Naar de Bron een werkgeverstraject ontwikkeld waarin de behandeling wordt aangeboden in combinatie met een werkhervattingsplan. Hierin kunnen wij de werknemer zo snel mogelijk in behandeling nemen en ontzorgen wij de leidinggevende bij de re-integratie.

Onze visie

 • Hoe sneller de juiste professional wordt betrokken bij verzuim op psychische gronden, hoe sneller de medewerker weer gezond aan het werk is;
 • Werk als essentieel onderdeel van herstel: focus op zo snel mogelijk starten met re-integratie met een juist balans van belasting en belastbaarheid voor optimale succeskans;
 • Focus op behandelen van onderliggende problemen door zeer goed getrainde professionals / psychologen;
 • Werknemer neemt de regie over herstelproces en werkhervatting;
 • Werkgever ondersteunt de werkhervatting met tijdsopbouw en taken;
 • Wij ondersteunen de werknemer en werkgever in dit proces en zorgen voor een maximaal effectieve behandeling en een duurzame re-integratie.

We helpen u

Met onze werkgeverstraject krijgen u en de werknemer snel grip op het herstel en de opbouw.

Binnen vijf werkdagen nemen wij contact op om een intake uit te voeren. Op basis van deze intake kan er een behandeling en werkhervattingsplan op maat gemaakt worden. Hierin gaat Naar de Bron uit van een positief psychologische benadering waarin gekeken wordt wat de werknemer nog wel kan. Wanneer de situatie het toelaat blijft de werknemer dus aan het werk, waardoor het volledig re-integreren van de werknemer makkelijker wordt.

Welke voordelen heeft dit voor u?

 • U wordt direct geholpen, binnen vijf werkdagen een intake (doelstelling);
 • U krijgt een unieke combinatie van behandeling en re-integratie in een pakket;
 • optimale re-integratie; zo snel als mogelijk is uw werknemer terug op uw werk;
 • effectieve analyses en kortdurende behandelvormen; uitgevoerd door bekwame geregistreerde professionals / psychologen;
 • U voldoet aan uw inspannings-verplichting naar het UWV en voorkomt hoge boetes;
 • Bij een week korter verzuim is dit traject al terug verdiend;
 • Ook preventief helpt de behandeling om uitval te verkomen.

U bent hiermee de wet poortwachter een stap (zes weken) voor uw werknemer komt veel eerder volledig en duurzaam terug naar werk. Dit scheelt veel tijd en geld. 

Ook met vastgelopen re-integratie trajecten staan wij u graag bij met onze specialistische en frisse blik.

Check hier uw blinde vlek met onze verzuimcheck.

Geïnteresseerd? Wij gaan graag met u in gesprek en leveren u een interessante offerte

Meer weten?