Behandeling

Verzuim van werk is een toenemend probleem in Nederland. Van het verzuim in Nederland ontstaat een derde van het verzuim als gevolg van psychische klachten en dit percentage blijft toenemen. Het is daarom belangrijk voor u als werkgever dat hier preventief op gehandeld wordt en dat uw medewerkers snel geholpen kunnen worden. Dit kan namelijk veel kosten besparen.

Om uw medewerkers die in verzuim zijn getreden zo snel mogelijk weer goed te laten re-integreren heeft Naar de Bron versnelde werkhervattingstrajecten ontwikkeld. Voor een traject vindt vooraf een intake plaats. Op basis van de intake kan er een werkhervattingstraject op maat aangeboden worden. Hierbij gaat Naar de Bron uit van een positief psychologische benadering waarin gekeken wordt wat de werknemer nog wel kan. Wanneer de situatie het toelaat blijft de werknemer dus aan het werk, waardoor het volledig re-integreren van de werknemer makkelijker wordt.