Behandeling

Verzuim van werk is een toenemend probleem in Nederland. Van het verzuim in Nederland ontstaat een derde van het verzuim als gevolg van psychische klachten en dit percentage blijft toenemen. Het is daarom belangrijk voor u als werkgever dat hier preventief op gehandeld wordt en dat uw medewerkers snel behandeld kunnen worden. Dit kan namelijk veel kosten besparen. Naast psychologische behandelingen bieden wij ook onderstaande specifieke programma’s en behandeling aan. Een behandeling kan worden aangeboden in combinatie met een werkhervattingsplan. In dit geval is er sprake van een werkgeverstraject.

Stilstaan om vooruit te gaan

We bieden een zesweeks deeltijd behandelprogramma aan met telkens één overnachting in het klooster. De werknemer wordt begeleid door ervaren gespecialiseerde psychologen en vaktherapeuten. Met deze groepsgerichte behandeling helpen we de werknemer om het leven en het werk weer beter aan te kunnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie, draagkracht en doelen van de medewerker en het bedrijf. 

Kortdurende intensieve traumabehandeling

Door middel van een kortdurende intensieve traumabehandeling helpen wij uw medewerker met het verwerken van trauma’s die het werk en het leven belemmeren. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheid om nare ervaringen in (meerdere) dagdelen te behandelen, met behulp van bewezen effectieve behandelmethoden zoals exposure, EMDR en/of vaktherapie.

ACT

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is bewezen effectief voor uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten zoals angst/paniek, depressie, stress op het werk, burn-out, chronische pijn en vermoeidheid. Hierin leren medewerkers vaardigheden om efficiënter met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan. Hierdoor wordt hun veerkracht/psychologische flexibiliteit vergroot.