Stilstaan om vooruit te gaan

Wanneer een werknemer een lange tijd is vastgelopen in het werk of het leven kan het zijn dat deze minder goed of niet voldoende kan functioneren binnen het werk. In dit geval kan het zijn dat de werknemer behoefte heeft aan een intensievere hulp verlening op korte termijn. Onze deeltijdbehandeling ‘Stilstaan om vooruit te gaan’ kan hiervoor de oplossing zijn. Stilstaan om vooruit te gaan kan tevens worden aangeboden in combinatie met re-integratie. In dit geval wordt het aangeboden als werkgeverstraject.

Het programma

Stilstaan om vooruit te gaan is een tweedaagse deeltijdbehandeling die gedurende 6 weken wordt gegeven met telkens één overnachting. De werknemer wordt hierin begeleid door ervaren gespecialiseerde psychologen en vaktherapeuten. Gedurende 12 dagen gaan wij door middel van gesprekken en activiteiten aan de slag met individuele doelen en groepsthema’s. Hierbij worden oefeningen en interventies toegepast vanuit de schematherapie, beeldende therapie, ACT, EMDR en mindfulness. De balans van de medewerker in het leven / werk komt uitgebreid aan bod, evenals de vertaalslag naar de toekomst.

Met deze groepsgerichte deeltijdbehandeling helpen we de werknemer om het leven weer beter aan te kunnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie, draagkracht en doelen van de medewerker en het bedrijf

 

Het resultaat

Wij bieden een kortdurend intensief programma aan op een rustige plek waarin geleerd wordt stil te staan bij wat er met de werknemer gebeurt, zij patronen gaat herkennen en inzicht krijgt in hoe klachten zijn ontstaan. Uiteraard wordt er ruim aandacht besteed aan hoe deze inzichten te vertalen naar gezonder werken en leven.

Hierdoor krijgt u een werknemer terug die:

• terugkomende patronen herkent en kan doorbreken;
• verbinding ervaart met zichzelf en de ander;
• bewust invulling geeft aan werk en leven;
• plezier, lichtheid en flow in het werk ervaart;
• op zichzelf vertrouwt;
• de grenzen ervaart en kan aangeven;
• snel en efficiënt reïntegreerd binnen het bedrijf;
• optimaal kan functioneren in het werk.

Meer weten? Download hier de brochure.