ACT training

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT is bewezen effectief voor uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten zoals: stress op het werk, burnout, vermoeidheid, angst en depressie. In ACT leert de medewerker om anders om te gaan met het gevecht tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen, zodat deze een bewuster en waardegericht leven kan leiden. In ACT staan zes processen centraal, deze zorgen samen voor psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je wil doen.

Voor wie?

Omdat ACT gericht is op het verhogen van de psychologische flexibiliteit en iedereen wel doeltreffend wil handelen bij emotioneel ongemak of zich echt verbinden met wat hij aan het doen is, of elk moment van het leven te waarderen, ongeacht hoe hij zich voelt, lijkt ACT voor iedereen geschikt. Het verhoogt je algemene psychologische flexibiliteit en veerkracht.

Wat doen we?

De training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkomsessie, van 2 uur individueel of in een groep van gemiddeld 8 deelnemers. Vooraf vindt een intakegesprek plaats. Tijdens de bijeenkomsten worden vaardigheden aangeleerd om met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens efficiënter om te gaan waardoor je kan komen tot meer psychologische flexibiliteit. Er wordt onderzocht wat de werknemer belangrijk vindt in het leven en werk en leert om daadwerkelijk stappen te zetten in het realiseren van dromen/doelen. Om dit te leren wordt er o.a. gewerkt met (ervarings-)oefeningen, en metaforen. De vaardigheden die de werknemer leert in de training wordt thuis geoefend tussen de sessies in. Hoe meer je oefent, hoe meer voordelen de werknemer er zelf van ondervindt en hoe beter deze weer kan functioneren in het werk.

Doel van ACT

Het doel van onze ACT training is dat u een werknemer terug krijgt die:

• Ontdekt wat nu echt belangrijk en waardevol is in het werk/leven.
• Handelt in de richting van waardevolle doelen van hem of het bedrijf.
• Meer in het huidige moment leeft en minder op de automatische piloot.
• Anders omgaat met vervelende en niet-helpende gedachten.
• Vervelende gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen die je niet kan veranderen of controleren kan aanvaarden.
• Beter kan functioneren in het werk/leven.

 

ACT training voor het team

Behalve ACT trainingen voor individuele medewerkers, verzorgen we ook ACT trainingen gericht op teams.

Wanneer is een teamtraining ACT geschikt?

Wanneer er veel veranderingen zijn (geweest) binnen het werk of team. In dit geval kan er onduidelijkheid ontstaan over wat er echt belangrijk is binnen het team en het werk en blijkt het moeilijk om samen de juiste prioriteiten te stellen.

Als er veel verschil is in het belang dat gehecht wordt aan (ongeschreven) regels en afspraken en deze op verschillende wijzen worden nageleefd.

Daarnaast is de teamtraining interessant in situaties waarin er sprake is van verzuim door bijvoorbeeld hoge werkdruk, als er veel wordt geklaagd of het voor teamleden lastig blijkt om een goede balans tussen werk en privé te bewaren.

Wat levert een teamtraining ACT u op?

Door de training wordt weer helder waar het team voor staat, welke waarden echt belangrijk zijn binnen het team en organisatie en het (weer) lukt om van hieruit te werken. Dit geeft meer energie en een gevoel van ‘willen’ i.p.v. ‘moeten’. Vaardigheden die teamleden hiervoor leren zijn o.a.: het op een rustiger manier kunnen kijken naar zichzelf en anderen (in werksituaties op dat moment) vanuit verschillende perspectieven. Dit geeft ruimte en begrip voor ieders visie. Mensen voelen zich hierdoor meer erkend en gehoord en kunnen hierdoor ook meer openstaan voor het perspectief van de ander.
Teamleden zijn in staat om onderscheid te maken tussen gedachten, gevoelens en feiten en laten zich minder meeslepen door niet helpende overtuigingen/regels en emoties.
Hierdoor leert een ieder om zijn wensen, behoeften en grenzen op een meer afgestemde, flexibeler manier aan te geven.