Kortdurende intensieve traumabehandeling

Een traumatische ervaring kan voor allerlei mentale of fysieke klachten zorgen bij u of uw medewerker. Hierdoor kan het zijn dat een medewerker belemmerd wordt in het functioneren binnen het bedrijf. Bij Naar de Bron is hiervoor een kortdurende intensieve traumabehandeling ontwikkeld om uw medewerker van een trauma te laten herstellen.

Wat is een trauma?

Trauma is een term waar steeds meer aandacht voor is. Maar wat het nu precies is: daar is men het niet altijd over eens.

Vaak wordt trauma omschreven als een schokkende en/of levensbedreigende gebeurtenis die je niet (goed) kan verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over blootstelling aan geweld, misbruik of het meemaken van een ernstig ongeval. Trauma is echter een veel breder begrip en betreft niet alleen concrete gebeurtenissen. Ook negatieve en/of ingrijpende ervaringen die regelmatig terugkeren, zoals pesten, emotionele verwaarlozing en het opgroeien in een stressvolle omgeving, kunnen traumatisch zijn en langdurige gevolgen hebben. Naast traumabehandelingen wordt hierbij in de GGZ steeds vaker schematherapie ingezet. Binnen Naar de Bron kunnen mensen hiervoor –indien passend- ook instromen in ons programma Stilstaan om vooruit te gaan.

Onze traumabehandeling

In onze intensieve traumabehandeling maken we gebruik van meerdere bewezen interventies. Het meest ingezet wordt de combinatie van exposure en EMDR.
EMDR is een methode waarbij mensen afgeleid worden als ze aan een trauma denken. mensen kunnen geen twee dingen tegelijkertijd doen, bijvoorbeeld ingewikkelde rekensommen maken en tegelijkertijd een nieuw muziekstuk spelen op een gitaar. Van ditzelfde principe maakt EMDR gebruik. Kijken naar een beeld van de traumatische herinnering en tegelijkertijd iets anders te doen, bijvoorbeeld de vingers van de therapeut volgen. Er vindt dan een “wedstrijd” plaats tussen het beeld van de traumatische herinnering aan de ene kant, en de afleidende taak aan de andere kant. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan. Daar waar mogelijk (weersomstandigheden) kunnen we deze therapie in de buitenlucht aanbieden.

Exposure therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij Exposure therapie halen mensen hun traumatische herinnering tot in detail op. Vaak zijn dat de dingen die iemand juist vermijdt. Kortom: je gaat de confrontatie aan met alles wat je angstig maakt. Je vertelt precies wat je is overkomen, vooral de meest angstige of moeilijke momenten. Het vertellen van die moeilijke momenten wordt steeds herhaald. Ook worden zogenaamde triggers gebruikt. Dat zijn allerlei dingen die je doen denken aan de traumatische herinnering, zoals een bepaald geluid, bepaalde muziek, bepaalde geur of een bepaalde plek. Je bent gewend om de herinneringen en de triggers te vermijden omdat je bang bent dat er dan iets ergs gebeurt, bijvoorbeeld dat je de controle verliest over zichzelf. Door het toch te doen zult je ervaren dat die rampzalige dingen niet gebeuren. Daardoor daalt de angst voor de herinnering aan de traumatische gebeurtenis.
De behandeling kan worden uitgebreid door vaktherapie toe te voegen, in dit geval beeldende therapie. Hierbij ga je vorm geven aan dat wat je bezighoudt: je gedachten, ideeën, problemen, maar ook je behoeften en gevoelens. Dit doe je door aan de slag te gaan met creatieve materialen zoals papier, verf of klei. Ook dit is een manier om te helpen met het uiten van emoties en het verwerken van traumatische of ingrijpende ervaringen.