Waar staat Naar de Bron voor

Naar de Bron staat voor het regie nemen in je eigen proces. Anders functioneren op het werk, thuis, in relaties. Dit doe je door naar de kern te gaan van waar de belemmeringen zitten, deze met ons te onderzoeken en te ervaren hoe je zaken anders kunt aanpakken.

“Geen lange wachttijden”

Bij Naar de Bron komen veelal 3 doelgroepen:

  1. Via de werkgever: vanuit een werksituatie waar sprake is van (potentieel) verzuim.
  2. Topcoaching voor directie, bestuursleden en leidinggevenden.
  3. Via een eigen wens om bepaalde patronen aan te pakken, zonder dat je daarvoor naar de GGZ wil gaan of wanneer je behoefte hebt aan een coach om mee te sparren. 

“Snel en naar de kern”

Bij Naar de Bron geloven we erin, dat iemand het beste gedijt als die medewerker op de juiste plek zit en een goede arbeidsverhouding ervaart. Wanneer er sprake is van (potentieel) verzuim, zijn er vaak veel verschillende partijen betrokken, wat niet helpend is in een duidelijk re-integratietraject. Bij Naar de Bron

  • wordt de juiste professional zo snel mogelijk betrokken bij verzuim op psychische gronden. Immers: des te sneller is de medewerker weer gezond aan het werk;
  • ligt er een focus op het behandelen van onderliggende problemen (met zeer goed getrainde professionals/psychologen);
  • zien we werk als essentieel onderdeel van herstel;
  • is er oog voor het zo snel mogelijk starten met re-integratie met een juiste balans van belasting en belastbaarheid voor optimale succeskans;
  • doen we dit in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts.

“We geloven in preventie”

Daarnaast geloven wij erin dat het vroegtijdig inzetten van trainingen of trajecten ervoor zorgt dat het functioneren van medewerkers kan worden verbeterd en de kans op uitvallen kan worden verkleind. Dit kan zowel op individueel niveau, danwel binnen het team of het hele bedrijf. Verdere optimalisatie van het team/bedrijf kan leiden tot (tevens preventieve) betere samenwerking, duurzame inzet, meer arbeidsplezier en meer gezondheid voor iedereen. Hierop kunnen wij een specifiek aanbod maken.