Preventie

Er is steeds meer bewijs dat psychische problematiek beperkt kan worden door preventie en vroegtijdig handelen.

Om vroegtijdige psychische klachten aan te pakken en hiermee te voorkomen dat u of uw medewerker in verzuim treedt, bieden wij (top)coaching aan. Hierin wordt aan de hand van een eerste intake gekeken welke vraagstukken/problemen opgelost moeten worden. Vanuit hier kan er een coachingstraject op maat geleverd worden.

Naast coaching op maat leveren wij thema trainingen (individueel of in een groep):

Op dit moment bieden wij preventieve trainingen aan in de vorm van mindfulness en slaaptrainingen. Dit zorgt ervoor dat u beter om kunt gaan met stress en slaapproblemen. Het wegnemen van stress en het verbeteren van uw slaap voorkomt dat u psychische problemen ervaart of leert u hoe hier beter mee om kan gaan.

Om preventief in te kunnen grijpen is het belangrijk om vroegtijdig psychische problemen te signaleren. Naar de Bron is daarom meerdere dienstlijnen aan het ontwikkelen om bedrijven te helpen om psychische klachten bij werknemers beter te kunnen signaleren. Door het beter signaleren van psychische klachten kunnen bedrijven eerder ingrijpen waardoor verzuim voorkomen kan worden. Hierbij wil Naar de Bron de juiste instrumenten aanbieden aan werkgevers om medewerkers te kunnen helpen met de psychische klachten.